Wilma-ohje huoltajille

Käytämme Orimattilan koulutoimessa Wilma–ohjelmaa muun muassa oppilastietojen hallintaan ja viestintään. Ohjelmaa käytetään internet-selaimella, joten voit käyttää sitä missä tahansa sinulla on käytössäsi internetliittymä. Wilmaa käyttävät mm. opettajat, opiskelijat, huoltajat ja osittain koulun henkilökunta.

Wilman avulla voit mm.

•selvittää ja ilmoittaa oppilaan poissaolot

•päivittää oppilaan ja omat yhteystietosi

•viestiä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa

•lukea koulun tai luokan tiedotteita

•vastata palautekyselyihin

•nähdä oppilasta koskevat pedagogiset asiakirjat

•saada tietoa oppilasta koskevista tukitoimista

•saada tietoa oppilaan toiminnasta ja pärjäämisestä koulussa

Wilmaan merkittävät asiat vaihtelevat oppilaan luokkatasosta riippuen. Merkinnät näkyvät huoltajille, 5.–9.-luokkalaisille oppilaille, oppilasta opettaville opettajille, erityisopettajalle sekä rehtoreille ja oppilaanohjaajalle.

Wilman käyttöönotto

Uusien oppilaiden huoltajille toimitetaan Wilman avainkoodi. Sen avulla voit luoda oman Wilma-tunnuksen, johon voit liittää halutessasi kaikki orimattilalaisissa peruskouluis��sa opiskelevat lapsesi. Saat ohjeet oman Wilma-tunnuksen luomiseksi avainkoodin mukana.
Tunnukset ovat tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle. Tämä on tärkeää siksi, että opettaja tietää kenen kanssa hän viestii oppilaan asioissa. Jokaisen Wilmaa käyttävän huoltajan tulee siksi käyttää omia tunnuksia. Jos tarvitsette lisää tunnuksia, pyytäkää koululta lisää avainkoodeja tunnusten luomiseksi.

Orimattilassa 5.–9.-luokkien oppilaat saavat omat Wilma-tunnukset, joilla he pääsevät käyttämään Wilman oppilaille tarkoitettuja osia. Oppilas näkee vain esimerkiksi opettajan tekemiä häntä koskevia merkintöjä, ei opettajan ja huoltajan välisiä viestejä.

Wilmaan kirjautuminen

Kun olet luonut Wilma-tunnuksen, voit kirjautua osoitteessa wilma.orimattila.fi. Jos unohdat kirjautumisessa tarvittavan salasanan, voit tilata uuden kirjautumissivulta sähköpostiisi. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä suoraan kouluun. Wilma-tunnusten väärinkäyttö johtaa asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Wilman viestitoiminto

Wilmassa on viestitoiminto, jonka avulla voit lähettää henkilökohtaisia viestejä koulun henkilökunnalle. Viestit näkyvät vain lähettäjälle ja vastaanottajalle. Viestejä pääset lähettämään aloitusnäkymän yläpalkista löytyvästä ”Pikaviestit”-linkistä.
Saat Wilma-viestien saapumisesta sähköpostiisi ilmoituksen, jonka otsikossa näkyy viestin aihe. Muun sisällön voit lukea vasta Wilmaan kirjauduttuasi. Lähettämääsi Wilma-viestiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian.

Wilma-tietojen säilytys

Wilmaan tehtävät oppilasta koskevat merkinnät (esim. poissaolot ja opettajan merkinnät) tallentuvat hänen henkilökohtaiseen rekisteriin koulun tietokantaan. Jos oppilas vaihtaa koulua saman kunnan sisällä, oppilasta koskevat merkinnät siirtyvät uudelle koululle. Kun oppilas saa päättötodistuksen tai muuttaa toiselle paikkakunnalle, hänen tietonsa arkistoidaan.

Ohjeita Wilman käyttöön löytyy osoitteesta
www.starsoft.fi -> Wilma -> Wilman pikaohje huoltajille.